Hloubětínská 700

Vyhodnocení soutěží a akcí školní družiny - prosinec

V prosinci se uskutečnila jedna celodružinová soutěž.

 

V soutěži originálních čertů zvítězil Bedřich Daněk.

V úterý 4. prosince děti navštívily vánoční výstavu ve fata Morgáně.

V úterý 18. prosince děti navštívily výstavu betlémů v Betlémské kapli.

Čtvrtek 20. prosince byla sváteční. V odděleních jsme si připravili vánoční posezení. Všichni společně jsme se sešli na zahradě ZŠ, zazpívali si koledy. Ve třídách jsme si připomněli vánoční zvyky, rozbalili si malé dárky a ochutnali cukroví napečené maminkami.

 

 

Anna Veselá

Vedoucí vychovatelka

ŠD prosinec
ŠD prosinec
ŠD prosinec
ŠD prosinec
ŠD prosinec

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví