Hloubětínská 700

Vyhodnocení soutěží a akcí školní družiny - prosinec

V prosinci se uskutečnila jedna celodružinová soutěž.

V soutěži originálních Mikulášů zvítězila Lucie Havelková.

Úterní odpoledne 5. prosince navštívil děti ve školní družině Mikuláš s anděly a čerty.

Hodné děti obdaroval mlskami, zlobivé uhlím.

Ve středu 6. prosince děti v divadle zhlédly příběh o Sněhové královně.

Ve čtvrtek 7. prosince byly přihlášené děti bruslit u CČM.

Ve středu 13. prosince děti v divadle Spejbla a Hurvínka zhlédly představení: „Štědrý den

u Spejblů “.

V pondělí 18. prosince děti navštívily výstavu betlémů v Betlémské kapli.

Na úterní odpoledne 19. prosince nachystaly vychovatelky ŠD pro děti a rodiče vánoční dílny.

Středa 20. prosince byla sváteční. V odděleních jsme si připravili vánoční posezení. Všichni společně jsme se sešli na zahradě ZŠ, zazpívali si koledy. Ve třídách jsme si připomněli vánoční zvyky, rozbalili si malé dárky a ochutnali cukroví napečené maminkami.

 

 

Anna Veselá

Vedoucí vychovatelka

bruslení
dílna

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

divadlo 4. A
Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Děti zdraví