Hloubětínská 700

Vyhodnocení soutěží a akcí školní družiny - prosinec

V prosinci se uskutečnila jedna celodružinová soutěž.

V soutěži originálních Mikulášů zvítězila Lucie Havelková.

Úterní odpoledne 5. prosince navštívil děti ve školní družině Mikuláš s anděly a čerty.

Hodné děti obdaroval mlskami, zlobivé uhlím.

Ve středu 6. prosince děti v divadle zhlédly příběh o Sněhové královně.

Ve čtvrtek 7. prosince byly přihlášené děti bruslit u CČM.

Ve středu 13. prosince děti v divadle Spejbla a Hurvínka zhlédly představení: „Štědrý den

u Spejblů “.

V pondělí 18. prosince děti navštívily výstavu betlémů v Betlémské kapli.

Na úterní odpoledne 19. prosince nachystaly vychovatelky ŠD pro děti a rodiče vánoční dílny.

Středa 20. prosince byla sváteční. V odděleních jsme si připravili vánoční posezení. Všichni společně jsme se sešli na zahradě ZŠ, zazpívali si koledy. Ve třídách jsme si připomněli vánoční zvyky, rozbalili si malé dárky a ochutnali cukroví napečené maminkami.

 

 

Anna Veselá

Vedoucí vychovatelka

bruslení
dílna

Informace

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Vánoce 2017
Děti zdraví