Hloubětínská 700

Vyhodnocení soutěží a akcí školní družiny - prosinec

V prosinci se uskutečnila jedna celodružinová soutěž.

V soutěži originálních andělů zvítězil Kryštof Hrdý z 1.C.

Pondělní odpoledne, 5. prosince, navštívil děti ve školní družině Mikuláš s anděly a čerty.

Hodné děti obdaroval mlskami, zlobivé uhlím.

V pondělí 12. prosince děti navštívily výstavu betlémů v Jindřišské věži.

V úterý 13. prosince děti jely do Galerie umění na výstavu Karel IV. a prošly se předvánoční Prahou.

Ve čtvrtek 15. prosince se děti vypravily do divadla Gong na předvánoční představení.

V pondělí 19. prosince děti v kině zhlédly animovaný příběh: „Odvážná Vaiana".

Středa 21. prosince byla sváteční. V odděleních jsme si připravili vánoční posezení. Všichni společně jsme se sešli na zahradě ZŠ, zazpívali si koledy. Ve třídách jsme si připomněli vánoční zvyky, rozbalili si malé dárky a ochutnali cukroví napečené maminkami.

Anna Veselá

Vedoucí vychovatelka

Prosinec 2016
Prosinec 2016
Prosinec 2016
Prosinec 2016
Prosinec 2016

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Děti zdraví