Hloubětínská 700

Vyhodnocení soutěží a akcí školní družiny - prosinec

V prosinci se uskutečnila jedna celodružinová soutěž.

V soutěži originálních andělů zvítězil Kryštof Hrdý z 1.C.

Pondělní odpoledne, 5. prosince, navštívil děti ve školní družině Mikuláš s anděly a čerty.

Hodné děti obdaroval mlskami, zlobivé uhlím.

V pondělí 12. prosince děti navštívily výstavu betlémů v Jindřišské věži.

V úterý 13. prosince děti jely do Galerie umění na výstavu Karel IV. a prošly se předvánoční Prahou.

Ve čtvrtek 15. prosince se děti vypravily do divadla Gong na předvánoční představení.

V pondělí 19. prosince děti v kině zhlédly animovaný příběh: „Odvážná Vaiana".

Středa 21. prosince byla sváteční. V odděleních jsme si připravili vánoční posezení. Všichni společně jsme se sešli na zahradě ZŠ, zazpívali si koledy. Ve třídách jsme si připomněli vánoční zvyky, rozbalili si malé dárky a ochutnali cukroví napečené maminkami.

Anna Veselá

Vedoucí vychovatelka

Prosinec 2016
Prosinec 2016
Prosinec 2016
Prosinec 2016
Prosinec 2016

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

divadlo 4. A
Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Děti zdraví