Hloubětínská 700

Vyhodnocení soutěží a akcí školní družiny - listopad

V listopadu se uskutečnila jedna celodružinová soutěž.

Turnaj v dominu vyhrál Miloš Šrámek z 1.B. Soutěž v hádankách se neuskutečnila, neboť o ni děti neprojevily zájem.

V týdnu od 13. do 16.listopadu proběhl v ŠD barevný týden, děti se oblékaly do podzimních barev.

V pondělí 19. listopadu děti jely do svíčkárny v Šestajovicích na čokoládové tvoření.

V úterý 27. listopadu byly děti v divadle Gong.

    

 

 

Anna Veselá

Vedoucí vychovatelka

listopad šd
listopad šd

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví