Hloubětínská 700

Vyhodnocení soutěží a akcí školní družiny - listopad

V listopadu se uskutečnily dvě celodružinové soutěže.

Hádankového krále si vyhádala Eliška Slaná z 1.B. Turnaj v dominu vyhrála Adéla Vašková ze 3.B.

V pondělí 13. listopadu děti jely do svíčkárny v Šestajovicích na čokoládové tvoření.

Ve čtvrtek 23. listopadu děti navštívily hvězdárnu na Petříně.

Ve čtvrtek 30. listopadu jely děti do divadla Spejbla a Hurvínka.

Anna Veselá

Vedoucí vychovatelka

Listopad 2017
Listopad 2017
Listopad 2017
Listopad 2017

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Informace

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Vánoce 2017
Mikuláš 2017
Mikuláš 2016
Děti zdraví