Hloubětínská 700

Vyhodnocení soutěží a akcí školní družiny - listopad

V listopadu se uskutečnily dvě celodružinové soutěže.

Hádankového krále si vyhádala Eliška Slaná z 1.B. Turnaj v dominu vyhrála Adéla Vašková ze 3.B.

V pondělí 13. listopadu děti jely do svíčkárny v Šestajovicích na čokoládové tvoření.

Ve čtvrtek 23. listopadu děti navštívily hvězdárnu na Petříně.

Ve čtvrtek 30. listopadu jely děti do divadla Spejbla a Hurvínka.

Anna Veselá

Vedoucí vychovatelka

Listopad 2017
Listopad 2017
Listopad 2017
Listopad 2017

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Informace

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Vánoce 2017
Děti zdraví