Hloubětínská 700

Vyhodnocení soutěží a akcí školní družiny - listopad.

V listopadu se uskutečnily tři celodružinové soutěže.

Nejhezčí dopravní prostředek vyrobila Marie Doupalová ze 2.C. Hádankového krále si vyhádala Timea Ruznarová ze 3.B. Turnaj v dominu vyhrála  Natálie Sedlecká ze 4.B.

V úterý 8. listopadu jsme v kině zhlédli film: „ Lichožrouti “.

V pondělí 14. listopadu děti jely do svíčkárny v Šestajovicích na voskové tvoření.

Ve čtvrtek 24. listopadu děti v divadle Gong viděly pohádku:„ Kvak a Žbluňk“.

Anna Veselá

Vedoucí vychovatelka

akce listopad šd
akce listopad šd
akce listopad šd

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

divadlo 4. A
Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Děti zdraví