Hloubětínská 700

Vyhodnocení soutěží a akcí školní družiny - listopad.

V listopadu se uskutečnily tři celodružinové soutěže.

Nejhezčí dopravní prostředek vyrobila Marie Doupalová ze 2.C. Hádankového krále si vyhádala Timea Ruznarová ze 3.B. Turnaj v dominu vyhrála  Natálie Sedlecká ze 4.B.

V úterý 8. listopadu jsme v kině zhlédli film: „ Lichožrouti “.

V pondělí 14. listopadu děti jely do svíčkárny v Šestajovicích na voskové tvoření.

Ve čtvrtek 24. listopadu děti v divadle Gong viděly pohádku:„ Kvak a Žbluňk“.

Anna Veselá

Vedoucí vychovatelka

akce listopad šd
akce listopad šd
akce listopad šd

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Děti zdraví