Hloubětínská 700

Vyhodnocení soutěží a akcí školní družiny - leden

V lednu o celodružinovou soutěž Polární kraje neprojevil nikdo z dětí zájem.

V pondělí 14. ledna děti navštívily Království železnic na Smíchově.

Ve čtvrtek 24. ledna děti bruslily u CČM.

V úterý 29. ledna proběhl první ročník Divadelního festivalu ŠD.

 

 Anna Veselá

Vedoucí vychovatelka

ŠD leden
ŠD leden
ŠD leden

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví