Hloubětínská 700

Vyhodnocení soutěží a akcí školní družiny - leden

V lednu o celodružinovou soutěž Polární kraje neprojevil nikdo z dětí zájem.

V pondělí 14. ledna děti navštívily Království železnic na Smíchově.

Ve čtvrtek 24. ledna děti bruslily u CČM.

V úterý 29. ledna proběhl první ročník Divadelního festivalu ŠD.

 

 Anna Veselá

Vedoucí vychovatelka

ŠD leden
ŠD leden
ŠD leden

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví