Hloubětínská 700

Vyhodnocení soutěží a akcí školní družiny - leden

V lednu se ve školní družině uskutečnily dvě celodružinové soutěže.

Piškvorkový turnaj vyhrál Lukáš Vaněk z 1.A.

Turnaj v pexesu vyhrál Lukáš Vaněk z 1.A.

V pondělí 15. ledna děti navštívily Království železnic na Smíchově.

Ve úterý 30. ledna děti jely do divadla Spejbla a Hurvínka.

 

Anna Veselá

Vedoucí vychovatelka

Školní družina leden
Školní družina leden
Školní družina leden
Školní družina leden

Informace

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Vánoce 2017
Děti zdraví