Hloubětínská 700

Vyhodnocení soutěží a akcí školní družiny - leden

V lednu se ve školní družině uskutečnily dvě celodružinové soutěže.

Piškvorkový turnaj vyhrál Lukáš Vaněk z 1.A.

Turnaj v pexesu vyhrál Lukáš Vaněk z 1.A.

V pondělí 15. ledna děti navštívily Království železnic na Smíchově.

Ve úterý 30. ledna děti jely do divadla Spejbla a Hurvínka.

 

Anna Veselá

Vedoucí vychovatelka

Školní družina leden
Školní družina leden
Školní družina leden
Školní družina leden

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví