Hloubětínská 700

Vyhodnocení soutěží a akcí školní družiny - květen

V měsíci květnu se měla uskutečnit jedna celodružinová soutěž na téma rychlejší vyhrává, ale děti o ni neprojevily zájem

Ve středu 2. května jely děti na přednášku o třídění odpadu.

Ve čtvrtek 3. května jsme se zúčastnili vzpomínkového aktu k výročí ukončení druhé světové války.

V pondělí 14. května si děti vyslechly povídání o netopýrech.

Výlet do Toulcova dvora jsme zrušili z důvodu malého zájmu dětí.

 

Anna Veselá, vedoucí vychovatelka

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví