Hloubětínská 700

Vyhodnocení soutěží a akcí školní družiny - duben

V měsíci dubnu se uskutečnily dvě celodružinové soutěže.

 V čárkované zvítězil Tadeáš Skřípský ze 2.B., nejhezčí zvíře vyrobila Klára Rudolfová ze 2.A.

Pravidelně jsme navštěvovali lekce plavání.

 

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

ŠD duben
ŠD duben

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví