Hloubětínská 700

Vyhodnocení soutěží a akcí školní družiny - duben

V měsíci dubnu se uskutečnily dvě celodružinové soutěže. Nejhezčí velikonoční zajíce vyrobil Matyáš Vojtěch z 1. A, zajíčky upekl s maminkou z perníku a nazdobil barevnou polevou.

V soutěži o nejoblíbenější zvířátko zvítězil Honza Topinka ze 2. A a Viktorka Šprachtová ze 4.B.

Začátkem dubna jsme ještě navštěvovali solnou jeskyni. V návštěvách solné jeskyně bychom rádi pokračovali i v příštím školním roce.

V sobotu 16. dubna jely děti na výlet na Karlštejn.

V úterý 19. dubna jsme v divadle Minor zhlédli představení:„ Psina “.

Ve středu 27. dubna jsme se na Rajské zahradě zúčastnili akce:„ Den Země “.

Navštěvovali jsme místní knihovnu.

Anna Veselá
vedoucí vychovatelka

Den Země
Den Země
Karlštejn
Karlštejn
Zajíc
Zvíře

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví