Hloubětínská 700

Vyhodnocení soutěží a akcí školní družiny - březen

V měsíci březnu se ve školní družině uskutečnily dvě celodružinové soutěže.

Pohádková soutěž neměla žádného účastníka. Člověče, nezlob se vyhrála Adéla Vašková ze 3.B.

Ve čtvrtek 8. března jely děti do divadla Spejbla a Hurvínka na představení: „ Jak s Máničkou šili všichni čerti“.

V sobotu 10. března se odpoledne uskutečnila akce pro děti a rodiče. Při procházce Pohádkovým lesem bylo zapotřebí splnit různé pohádkové úkoly.

V pondělí 12. března jely děti do výrobny svíček v Šestajovicích na předvelikonoční tvoření.

V úterý 13. března děti v kině na Černém mostě viděly animovaný příběh o Sněhové královně.

V sobotu 17. března jsme jeli na výlet na horu Říp a do History parku v Ledčicích.

 

 

Anna Veselá

Vedoucí vychovatelka

ŠD březen
ŠD březen
ŠD březen
ŠD březen
ŠD březen
ŠD březen
ŠD březen
ŠD březen
ŠD březen

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví