Hloubětínská 700

Vyhodnocení soutěží a akcí školní družiny - březen

V měsíci březnu se ve školní družině uskutečnily dvě celodružinové soutěže.

Člověče, nezlob se vyhrála Natálka Sedlecká ze 4.B.

V čárkované všechna děti porazil Tadeáš Skřípský ze 3.B.

V sobotu 11. března jsme jeli na výlet do Kutné Hory, kde jsme si prohlédli Chrám sv. Barbory, Vlašský dvůr.

V pondělí 13. března jely děti do Království železnic.

V pondělí 20. března v Divadle v Celetné děti navštívily divadelní představení: „ Ošklivé káčátko “.

V úterý 28. března se děti vydaly do divadla S + H na pohádku: „ Hurvínkův popletený víkend “.

 

Anna Veselá

Vedoucí vychovatelka

ŠD březen
ŠD březen
ŠD březen
ŠD březen
ŠD březen
ŠD březen

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Informace

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Vánoce 2017
Děti zdraví