Hloubětínská 700

Vyhodnocení soutěží a akcí školní družiny - březen

V měsíci březnu se ve školní družině uskutečnily dvě celodružinové soutěže.

Člověče, nezlob se vyhrála Natálka Sedlecká ze 4.B.

V čárkované všechna děti porazil Tadeáš Skřípský ze 3.B.

V sobotu 11. března jsme jeli na výlet do Kutné Hory, kde jsme si prohlédli Chrám sv. Barbory, Vlašský dvůr.

V pondělí 13. března jely děti do Království železnic.

V pondělí 20. března v Divadle v Celetné děti navštívily divadelní představení: „ Ošklivé káčátko “.

V úterý 28. března se děti vydaly do divadla S + H na pohádku: „ Hurvínkův popletený víkend “.

 

Anna Veselá

Vedoucí vychovatelka

ŠD březen
ŠD březen
ŠD březen
ŠD březen
ŠD březen
ŠD březen

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví