Hloubětínská 700

Vyhodnocení soutěží a akcí školní družina - květen

V měsíci květnu se uskutečnily dvě celodružinové soutěže.

V soutěži květin zvítězily holky Tomáškovy. V soutěži obrázků z vodního světa zvítězil Dominik Dlesk z 1.C.

Ve čtvrtek 4. května jsme se zúčastnili vzpomínkového aktu k výročí ukončení druhé světové války.

V úterý 16. května jely děti na představení do divadla Spejbla a Hurvínka.

V pondělí 22. května děti v doprovodu paní vychovatelky navštívily ZOO.

 

Anna Veselá, vedoucí vychovatelka

ŠDkvěten
ŠDkvěten

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví