Hloubětínská 700

Vyhodnocení soutěží a akcí školní družina - květen

V měsíci květnu se uskutečnily dvě celodružinové soutěže.

V soutěži květin zvítězily holky Tomáškovy. V soutěži obrázků z vodního světa zvítězil Dominik Dlesk z 1.C.

Ve čtvrtek 4. května jsme se zúčastnili vzpomínkového aktu k výročí ukončení druhé světové války.

V úterý 16. května jely děti na představení do divadla Spejbla a Hurvínka.

V pondělí 22. května děti v doprovodu paní vychovatelky navštívily ZOO.

 

Anna Veselá, vedoucí vychovatelka

ŠDkvěten
ŠDkvěten

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Informace

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Vánoce 2017
Děti zdraví