Hloubětínská 700

Vyhodnocení sběru strarého papíru

Ve dnech 1. až 5.4. probíhal na naší škole sběr starého papíru.

Do přistaveného kontejneru děti s pomocí rodičů nanosily celkem 1851 kg starého

papíru.

Nejlepší třídy :

  1. 3.A          504    kg
  2. 1.A          444,8 kg
  3. 4.C           205   kg

 

Nejlepší jednotlivci :

  1. Vrchotka, 1.A         303,5 kg
  2. Pospíšil, 3.A           268,5  kg
  3. Verner, 3.A             190     kg

 

 Anna Veselá, vedoucí vychovatelka ŠD

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví