Hloubětínská 700

Vyhodnocení sběru starého papíru

Ve dnech 10. až 14.6. probíhal na naší škole sběr starého papíru.

Do přistaveného kontejneru děti s pomocí rodičů nanosily celkem 1812 kg starého papíru.

Nejlepší třídy :

  1. 3.A          676    kg
  2. 4.C          268,8  kg
  3. 1.A          225,5  kg

 

Nejlepší jednotlivci :

  1. Pospíšil, 3.A         455 kg
  2. Hodač, 3.A           135 kg
  3. Jeník, 2.B              124 kg   Jeníková, 4.C        124 kg

 

 

Anna Veselá, vedoucí vychovatelka ŠD

 

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví