Hloubětínská 700

Vyhodnocení sběru starého papíru

Ve dnech 21. až 25.1. probíhal na naší škole sběr starého papíru.

Do přistaveného kontejneru děti s pomocí rodičů nanosily celkem 2586 kg starého

papíru.

Nejlepší třídy :

  1. 1.A          583,4    kg
  2. 5.B          498       kg
  3. 2.A          245,2    kg

 

Nejlepší jednotlivci :

  1. Machotková, 5.B          377 kg
  2. Vrchotka, 1.A               245  kg
  3. Verner, 3.A                   200  kg

 

 

Anna Veselá, vedoucí vychovatelka ŠD

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví