Hloubětínská 700

Vyhodnocení sběru starého papíru

Ve dnech 19. až 23.3. probíhal na naší škole sběr starého papíru.

Do přistaveného kontejneru děti s pomocí rodičů nanosily celkem 1956 kg starého papíru.

Nejlepší třídy :

1. 3.A 253,5 kg

2. 4.B 245 kg

3. 1.B 243 kg

 

Nejlepší jednotlivci :

1. Čegan, 3.A 205 kg

2. Ševčík, 4.B 183 kg

3. Čulíková, 1.B 125 kg

 

 

Anna Veselá,vedoucí vychovatelka ŠD

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví