Hloubětínská 700

Vyhodnocení sběru starého papíru

Ve dnech 19. až 23.3. probíhal na naší škole sběr starého papíru.

Do přistaveného kontejneru děti s pomocí rodičů nanosily celkem 1956 kg starého papíru.

Nejlepší třídy :

1. 3.A 253,5 kg

2. 4.B 245 kg

3. 1.B 243 kg

 

Nejlepší jednotlivci :

1. Čegan, 3.A 205 kg

2. Ševčík, 4.B 183 kg

3. Čulíková, 1.B 125 kg

 

 

Anna Veselá,vedoucí vychovatelka ŠD

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Děti zdraví