Hloubětínská 700

Vyhodnocení sběru starého papíru

Ve dnech 15. až 19.1. probíhal na naší škole sběr starého papíru.

Do přistaveného kontejneru děti s pomocí rodičů nanosily celkem 2134 kg starého papíru.

Nejlepší třídy :

1. 4.B 420 kg

2. 3.B 393,8 kg

3. 2.A 244,8 kg

Nejlepší jednotlivci :

1. Machotková, 4.B 405 kg

2. Borůvková, 3.B 155 kg

3. Paska, 1.A 86,5 kg

Anna Veselá,vedoucí vychovatelka ŠD

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví