Hloubětínská 700

Vyhodnocení sběru starého papíru

Ve dnech 9. až 13.10. probíhal na naší škole sběr starého papíru.

Do přistaveného kontejneru děti s pomocí rodičů nanosily celkem 3250 kg starého papíru.

Nejlepší třídy :

1. 2.A 735,1 kg

2. 1.A 511,1 kg

3. 3.B 341,1 kg

 

Nejlepší jednotlivci :

1. Švehla, 2.A 287,5

2. Doupal, 1.A 234 kg

3. Borůvková, 3.B 155 kg

 

 

Anna Veselá,vedoucí vychovatelka ŠD

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Informace

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Vánoce 2017
Děti zdraví