Hloubětínská 700

Vyhodnocení sběru starého papíru

Ve dnech 9. až 13.10. probíhal na naší škole sběr starého papíru.

Do přistaveného kontejneru děti s pomocí rodičů nanosily celkem 3250 kg starého papíru.

Nejlepší třídy :

1. 2.A 735,1 kg

2. 1.A 511,1 kg

3. 3.B 341,1 kg

 

Nejlepší jednotlivci :

1. Švehla, 2.A 287,5

2. Doupal, 1.A 234 kg

3. Borůvková, 3.B 155 kg

 

 

Anna Veselá,vedoucí vychovatelka ŠD

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví