Hloubětínská 700

Vyhodnocení sběru starého papíru

Ve dnech 12. až 19.6. probíhal na naší škole sběr starého papíru.

Do přistaveného kontejneru děti s pomocí rodičů nanosily celkem 1309 kg starého

papíru.

Nejlepší třídy :

1. 2.B 276,6 kg

2. 1.A 180,6 kg

3. 2.C 173,7 kg

 

Nejlepší jednotlivci :

1. Poláková, 2.B 105 kg

2. Jeníková, 2.C 80 kg

3. Pospíšil, 1.A 77 kg

 

 

Anna Veselá,vedoucí vychovatelka ŠD

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví