Hloubětínská 700

Vyhodnocení sběru starého papíru

Ve dnech 12. až 19.6. probíhal na naší škole sběr starého papíru.

Do přistaveného kontejneru děti s pomocí rodičů nanosily celkem 1309 kg starého

papíru.

Nejlepší třídy :

1. 2.B 276,6 kg

2. 1.A 180,6 kg

3. 2.C 173,7 kg

 

Nejlepší jednotlivci :

1. Poláková, 2.B 105 kg

2. Jeníková, 2.C 80 kg

3. Pospíšil, 1.A 77 kg

 

 

Anna Veselá,vedoucí vychovatelka ŠD

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Informace

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Vánoce 2017
Děti zdraví