Hloubětínská 700

Vyhodnocení sběru starého papíru.

Ve dnech 3. až 7.4. probíhal na naší škole sběr starého papíru.

Do přistaveného kontejneru děti s pomocí rodičů nanosily celkem 4269 kg starého

papíru.

Nejlepší třídy :

1. 3.B 773,8 kg

2. 2.B 632,6 kg

3. 2.C 613,6 kg

 

Nejlepší jednotlivci :

1. Machotková, 3.B 382 kg

2. Střítezská, 6.A 336 kg

3. Ševčík, 3.B 250 kg

 

 

Anna Veselá,vedoucí vychovatelka ŠD

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví