Hloubětínská 700

Vyhodnocení sběru starého papíru.

Ve dnech 3. až 7.10. probíhal na naší škole sběr starého papíru.

Do přistaveného kontejneru děti s pomocí rodičů nanosily celkem 4953 kg starého papíru.

Nejlepší třídy :

1. 2.A 794,5 kg

2. 3.B 742 kg

3. 2.C 625,7 kg

 

Nejlepší jednotlivci :

1. Čegan, 2. A 710 kg

2. Machotková, 3. B 530 kg

3. Doupalová, 2.C 282,8 kg

 

Anna Veselá,vedoucí vychovatelka ŠD

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví