Hloubětínská 700

Vyhodnoceni sběru starého papíru

Ve dnech 13. až 17.6. probíhal na naší škole sběr starého papíru.

Do přistaveného kontejneru děti s pomocí rodičů nanosily celkem 3444 kg starého

papíru.

Nejlepší třídy:

1. 4.B 675,7 kg

2. 1.A 612,5 kg

3. 2.B 445,2 kg

 

Nejlepší jednotlivci:

1. Hrušková, 4.B 450 kg

2. Čegan, 1.A 446 kg

3. Klusák, 4.A 181 kg

 

Anna Veselá

Vedoucí vychovatelka

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví