Hloubětínská 700

Vyhodnocení sběru papíru

Ve dnech 8. až 12.10. probíhal na naší škole sběr starého papíru.

 

Do přistaveného kontejneru děti s pomocí rodičů nanosily celkem 2102 kg starého

papíru.

Nejlepší třídy :

1. 3.A 458,7 kg

2. 1.A 260 kg

3. 4.A 252 kg

 

Nejlepší jednotlivci :

1. Švehla, 3.A 149,3 kg

2. Čegan, 4.A 97 kg

3. Vrchotka, 1.A 80 kg

 

 

Anna Veselá, vedoucí vychovatelka ŠD

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví