Hloubětínská 700

Vyhodnocení recitační soutěže

Přišlo předjaří a s ním i recitační soutěž „Poetické setkání“. Diváci se dostavili v hojném počtu a hned po úvodním slově je čekal milý zážitek v podobě krátkého vystoupení pěveckého souboru pod vedením pana učitele Tomáše Johancsíka.

        Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. Děti si vybraly mnoho zajímavých i vtipných textů, takže se diváci také zasmáli. Prožili jsme společně příjemné odpoledne plné poezie a hudby, což je v dnešní uspěchané době velmi osvěžující.

         Do obvodního kola, které se koná 28. 2. 2018 postupují úspěšní žáci, kteří vyhráli 2., 3. a 4. kategorii

 1. Kategorie
 1. místo -        Roman Bašo
 2. místo -        Nela Dolejšová
 3. místo -        Ema Brendlová
 1. Kategorie 
 1.  místo -        Jiří Průša
 2. místo -        Matyáš Jurek
 3. místo -        Štěpán Rozkovec
 1. Kategorie
 1. místo -        Berenika Chrastinová
 2. místo -        Vojtěch Bílý
 3. místo -        Kateřina Hargašová

       4. Kategorie

 1. místo -        Malvína Jurková
 2. místo -        Veronika Vondrášková
 3. místo -        Jakub Němeček

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví