Hloubětínská 700

Vyhodnocení recitační soutěže

Přišlo předjaří a s ním i recitační soutěž „Poetické setkání“. Diváci se dostavili v hojném počtu a hned po úvodním slově je čekal milý zážitek v podobě krátkého vystoupení pěveckého souboru pod vedením pana učitele Tomáše Johancsíka.

        Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. Děti si vybraly mnoho zajímavých i vtipných textů, takže se diváci také zasmáli. Prožili jsme společně příjemné odpoledne plné poezie a hudby, což je v dnešní uspěchané době velmi osvěžující.

         Do obvodního kola, které se koná 28. 2. 2018 postupují úspěšní žáci, kteří vyhráli 2., 3. a 4. kategorii

 1. Kategorie
 1. místo -        Roman Bašo
 2. místo -        Nela Dolejšová
 3. místo -        Ema Brendlová
 1. Kategorie 
 1.  místo -        Jiří Průša
 2. místo -        Matyáš Jurek
 3. místo -        Štěpán Rozkovec
 1. Kategorie
 1. místo -        Berenika Chrastinová
 2. místo -        Vojtěch Bílý
 3. místo -        Kateřina Hargašová

       4. Kategorie

 1. místo -        Malvína Jurková
 2. místo -        Veronika Vondrášková
 3. místo -        Jakub Němeček

 

Informace

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Vánoce 2017
Děti zdraví