Hloubětínská 700

Vyhodnocení lyžařského výcvikového kruzu

Vážení rodiče,

v příloze naleznete hodnocení LVK od vedoucího kurzu p.učitele Skoumala.
Děkuji mu za perfektní zvládnutí organizace a průběhu celého kurzu. Myslím, že i děti byly nadmíru spokojené.
Hana Maláčková

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví