Hloubětínská 700

Vyhodnocení akcí a soutěží školní družiny - květen

V měsíci květnu se uskutečnily dvě celodružinové soutěže.

V soutěži obrázků z vodního světa zvítězil Alex Dvořáček z 1.A. Soutěž berušek vyhrála Eliška Klasová ze 4.B.

Ve čtvrtek 5. května jsme se zúčastnili vzpomínkového aktu k výročí ukončení druhé světové války.

Ve středu 11. května se děti z I. oddělení zúčastnily Vítání cykloobčánků v CČM.

V sobotu 14. května jely děti na výlet. Prohlédly si hrad Karlštejn, navštívily muzeum voskových figurín a nově zrekonstruovaný bunkr z původní obranné linie našeho státu.

Ve čtvrtek 19. května v divadle Gong děti zhlédly představení:“ Lakomá Barka“.

Pravidelně jsme navštěvovali lekce plavání.

Anna Veselá,vedoucí vychovatelka

Školní družina květen
Školní družina květen
Školní družina květen
Školní družina květen
Školní družina květen
Školní družina květen
Školní družina květen

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví