Hloubětínská 700

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VÝTVARNÉ A FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

Vítěze už známe!!!

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VÝTVARNÉ A FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

 

Na měsíc duben jsme pro vás připravili výtvarnou a fotografickou soutěž. Přišlo nám velké množství obrázků i fotografií. Děkujeme, že jste se zúčastnili.

 

Porota si všechny příspěvky prohlédla a obodovala. Rádi bychom vyhlásili tři díla, která získala od poroty nejvyšší počet bodů v těchto kategoriích:

 

  1. stupeň – 1. – 3. třída

Ondřej Doupal, 3. A

Tereza Husáková, 2. B

Petr Vasiljev, 3. B

 

 

  1. stupeň - 4. - 5. třída

Marie Doupalová, 5. C

Anetta Zabranská, 5. B

Adéla Schutzová, 5. B (obrázek se stejným počtem bodů)

Karolína Omelianiuk, 5. C (obrázek se stejným počtem bodů)

 

 

  1. stupeň

Fedor Boiarčukov, 9. B

Michal Mikolášek, 7. A

Vojtěch Vondrášek, 7. B

 

 

 

Gratulujeme a pro všechny vybrané máme malou odměnu. Vyzvednout si ji můžete každé pondělí nebo středu v dopoledních hodinách v kanceláři školy u paní Lucie Herainové. 

 

 

Mgr. Jana Červenková

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví