Hloubětínská 700

Vybíjená

Sportovní úspěch 5.tříd

Přivezli pohár!

Žáci a žákyně 4. a 5. ročníků se zúčastnili obvodního kola Prahy 9 ve vybíjené, které tento rok pořádala Fakultní základní škola Chodovická. Naši žáci soutěžili ve smíšených  a dívčích družstvech. Smíšené družstvo páťáků získalo v silné konkurenci ostatních škol krásné druhé místo.

Děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy a gratulujeme!

                                                                                                     M. Havelková

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví