Hloubětínská 700

Volná místa na kurzy plavání

Kurzy plavání v ŠD

Vážení rodiče,

Uvolnilo se mi pár míst na kurzy plavání. Pokud budete mít zájem přihlášky si mohou děti vyzvednout ve svém oddělení ŠD.

Kurzy probíhají každou středu od 14 do 15 hodin.

Cena kurzu je 1190,- Kč za 17 lekcí

DĚKUJI

IVANA BEČVÁŘOVÁ

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví