Hloubětínská 700

Volba do konkurzní komise

Další jednání ŠR ze dne 29. 1. 2019 proběhlo na základě zvolení zástupce do konkurzní komise na ředitele ZŠ Hloubětín.

Hlasování se zúčastnili všichni členové ŠR :

pí. J. Krátká (zástupce z MČP 14) – hlasovala pro p. O. Rusnakovou

sl. M. Hronová (pedagog ZŠ) – hlasovala pro p. O. Rusnakovou

p. J. Kunc (pedagog ZŠ) -         hlasoval pro p. O. Rusnákovou

p. R. Novotný (zástupce rodičů) – hlasoval pro p. O. Rusnákovou

pí O. Rusnáková (zástupce rodičů) -  hlasovala pro p. R. Novotného

Mgr. M. Vydrová (zástupce z MČP 14) – zdržela se hlasování.

 

Výsledek:

Zástupce do konkurzní komise na ředitele ZŠ Hloubětín byla zvolena p. O. Rusnáková s celkovým počtem hlasů 4.

 

V Praze dne 31. 1. 2019                                   zapsala: Mgr. M. Vydrová – předseda ŠR

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví