Hloubětínská 700

Volba členů školské rady

Dne 20. 2. 2018 proběhnou volby členů školské rady z řad rodičů.

Volit se budou dva z pěti kandidátů, kterými jsou:

Kandidátka č. 1: Barbora Houšková

Kandidátka č. 2: Eva Kožená 

Kandidát č. 3: Radek Novotný

Kandidátka č. 4: Olga Rusnáková 

Kandidát č. 5: Petr Vykysalý 


 Více informací o jednotlivých kandidátech naleznete ve vestibulu školy. 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví