Hloubětínská 700

Volba členů školské rady

Dne 20. 2. 2018 proběhnou volby členů školské rady z řad rodičů.

Volit se budou dva z pěti kandidátů, kterými jsou:

Kandidátka č. 1: Barbora Houšková

Kandidátka č. 2: Eva Kožená 

Kandidát č. 3: Radek Novotný

Kandidátka č. 4: Olga Rusnáková 

Kandidát č. 5: Petr Vykysalý 


 Více informací o jednotlivých kandidátech naleznete ve vestibulu školy. 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví