Hloubětínská 700

Volba členů školské rady

Dne 20. 2. 2018 proběhnou volby členů školské rady z řad rodičů.

Volit se budou dva z pěti kandidátů, kterými jsou:

Kandidátka č. 1: Barbora Houšková

Kandidátka č. 2: Eva Kožená 

Kandidát č. 3: Radek Novotný

Kandidátka č. 4: Olga Rusnáková 

Kandidát č. 5: Petr Vykysalý 


 Více informací o jednotlivých kandidátech naleznete ve vestibulu školy. 

Informace

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Vánoce 2017
Děti zdraví