Hloubětínská 700

Veselé zoubky

V úterý 23.2. navštívily první třídy zástupkyně DM drogerie s programem "Veselé zoubky".

Děti zhlédly krátký film " O Spejblovi a Hurvínkovi",  vyslechly si, jak správně si čistit zoubky. Správnou techniku čištění zubů si vyzkoušely na maketách. Po "čištění zubů" následoval k vyplnění krátký test, ve kterém děti uspěly na jedničku s hvězdičkou a za odměnu dostaly drobné dárečky.

Kamila Horáčková

veselé zoubky
veselé zoubky
veselé zoubky
veselé zoubky

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví