Hloubětínská 700

Veselá školička pro budoucí prvňáčky

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zveme vás, a především vaše děti, na Veselou školičku, kde se děti pomaličku připraví na prostředí, třídu apod. a rodiče se mezitím dozvědí něco o škole, o tom, co by se dalo ještě do září napravit či inofmrace ze školní jídelny či školní družiny.

 

Přijďte, budete vítáni.

Vše na přiloženém letáku.

Hana Maláčková, zást.řed.školy

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví