Hloubětínská 700

Veselá školička

Vážení rodiče, prarodiče, budoucí prvňáčci,

chtěli bychom všechny přijaté prvňáčky  pozvat na Veselé učení do naší školy, které se bude konat ve čtvrtek 23.května od 14,00  do 15,30 hodin v budově školy. Přineste si pastelky a bačkůrky, stanete se na chvilku školáky.

 

Rodiče se současně dozvědí něco o výuce matematiky a o tom, jak by mohli ještě svým dětem pomoci ve zdolávání překážek budoucího školáka.

 

Jste srdečně zváni.

 

Hana Maláčková, zást.řed.školy

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví