Hloubětínská 700

Veselá školička

Vážení rodiče a milé děti, dovolte, abychom Vás pozvali na setkání budoucích prvňáčků, které se bude konat 18. 5. 2017 ve čtvrtek od 14. h do 15. 30 h.

Toto setkání není povinné, ale pouze vy rozhodujete, zda se zúčastníte.

Děti budou rozdělené do dvou skupin (rozdělení na jednotlivé skupiny bude viset na dveřích školy), paní učitelky ve třídách si s nimi budou povídat, hrát, kreslit a podnikat další zábavné aktivity.

Rodiče rozdělíme do 2 skupin a budeme pro ně mít připravené informace:

  1. ukázka hodiny matematika prof. Hejného
  2. informace vedení školy, co by mohl ještě prvňáček stihnout, popř. odpovíme na dotazy, informace hospodářky školní jídelny o provozu školní jídelny a vedoucí školní družiny o provozu školní družiny

Jednotlivé skupiny se prostřídají, aby se všichni dozvěděli vše stejně. Seznamy dětí a místností, ve kterých akce budou probíhat, budou viset na škole.

Prosíme o dodržení času a dejte dětem bačkory a pastelky.

Zapsala:

Dana Seifertová

Soubor: 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví