Hloubětínská 700

Velký úspěch naší žákyně!

27.3.2013 proběhla recitační soutěž „ COME AND SHOW“ na základní škole Praha 8, Dolní Chabry.

Této soutěži se zúčastnila Alena Krausová (6.A) v kategorii – Intermediate, jednotlivci.

Alenka recitovala vlastní báseň– SADNESS a vyhrála 2. místo.

Gratulujeme!!!!!!

Irina Hronová

Recitační soutěž „ COME AND SHOW“
Recitační soutěž „ COME AND SHOW“

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví