Hloubětínská 700

Velikonoční zastavení

22. 3. 2016, slavnostní zahájení od 15. 30 hodin

Můžete se těšit na velikonoční jarmark doplněný vystoupením žáků na chodbách a v tělocvičně školy. Budete si moci zakoupit velikonoční dekorace našich žáků nebo si nějaké  zkusit vyrobit.

Hana Kuthanová

Velikonoce 2016

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví