Hloubětínská 700

Velikonoční týden

Vážení rodiče,

tři týdny „školy na dálku“ jsou za námi a blíží se Velikonoce. Přechod na distanční výuku byl pro nás pro všechny zcela novou situací.  Doufáme, že se nám podařilo, i na základě Vaší zpětné vazby,  postupně nastavit funkční systém.

 

Děkujeme za Váš obětavý přístup a nasazení.

 

Tento zkrácený týden by se měli učitelé zaměřit hlavně na zhodnocení (ne známkování) uplynulého období. V této době je komunikace s dětmi důležitější než bezhlavé „stíhání“ učiva. Učitelé budou  využívat různé platformy dle svých i Vašich možností.

 

O Velikonocích (9. - 13 .4.) samozřejmě distanční výuka probíhat nebude.

 

 

Klidné Velikonoce!

                                                                                       J. Horníček 

 

 

 

 

P.S. Ještě jedna zcela nesváteční technická poznámka: děti opustily školu rychle a nechaly si zamčené šatní skříňky.  Z hygienických důvodů prosíme o jejich vyklizení, aby mohlo dojít k dezinfekci. Ve středu 8. 4. si můžete dojít pro věci ze skříněk kdykoli mezi 8:00 a 18:00.

 Dodržujte prosím povinné rozestupy…

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví