Hloubětínská 700

VELIKONOČNÍ DÍLNY ŠD

V úterý 16. dubna připravily vychovatelky ŠD s pomocí žáků 2. stupně velikonoční dílny pro rodiče a děti.

     Připraveno bylo 7 stanovišť, na kterých si mohly děti vyrobit mnoho zajímavých věcí – zdobit kraslice a perníčky, ubrouskovou technikou ozdobit květináč nebo vajíčko, vyrobit velikonoční košíky, kuřátka, veselé zápichy nebo vytvořit něco jen tak pro radost. Na dílny dorazilo přes 30 dětí, které nadšeně tvořily a zapojili se i rodiče. Domů si děti odnášely krásné výrobky.

Anna Veselá

Vedoucí vychovatelka

ŠD dílny Velikonoce
ŠD dílny Velikonoce
ŠD dílny Velikonoce
ŠD dílny Velikonoce
ŠD dílny Velikonoce
ŠD dílny Velikonoce
ŠD dílny Velikonoce

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví