Hloubětínská 700

Velikonoční dílny

16. dubna od 15.00 hodin

Vážení rodiče,

v úterý 16. dubna od 15.00 do 17.00 hodin připravily vychovatelky školní družiny pro rodiče a děti z prvních a druhých tříd velikonoční dílny.

Děkujeme za vyplněné přihlášky.

 

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

Soubor: 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví