Hloubětínská 700

Vážení rodiče,

máme pro Vás milou zprávu, z našeho adventního zpívání v kostele sv. Jiří si bude moci domů odnést Betlémské světlo.

Betlémské světlo, jeden z novodobých symbolů Vánoc, dorazilo do Česka. Z Vídně je krátce po půl sedmé večer přivezli rychlíkem Joseph Haydn skauti do Brna. V neděli skauti přinesou světlo do katedrál v Praze, Brně i Olomouci, aby je poté znovu vlakem rozvedli po celé České republice.

https://www.novinky.cz/domaci/458071-betlemske-svetlo-je-v-cesku-skauti-ho-dovezli-vlakem-z-vidne.html

 

Informace

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Vánoce 2017
Děti zdraví