Hloubětínská 700

Vážení rodiče,

máme pro Vás milou zprávu, z našeho adventního zpívání v kostele sv. Jiří si bude moci domů odnést Betlémské světlo.

Betlémské světlo, jeden z novodobých symbolů Vánoc, dorazilo do Česka. Z Vídně je krátce po půl sedmé večer přivezli rychlíkem Joseph Haydn skauti do Brna. V neděli skauti přinesou světlo do katedrál v Praze, Brně i Olomouci, aby je poté znovu vlakem rozvedli po celé České republice.

https://www.novinky.cz/domaci/458071-betlemske-svetlo-je-v-cesku-skauti-ho-dovezli-vlakem-z-vidne.html

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví