Hloubětínská 700

Vážení rodiče,

v úterý 11. dubna od 15.00 do 17.00 hodin připravily vychovatelky školní družiny pro rodiče a děti z prvních a druhých tříd velikonoční dílny.

Děkujeme za předběžné přihlášky, které můžete odevzdávat do 17.3. i s 50,- Kč na materiál.

Již nyní si můžete vybrat, jakou velikonoční drobnost si s dětičkami vyrobíte.

 

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

Dílny Velikonoce
Dílny Velikonoce
Dílny Velikonoce
Dílny Velikonoce
Dílny Velikonoce
Dílny Velikonoce
Dílny Velikonoce
Dílny Velikonoce

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Děti zdraví