Hloubětínská 700

Vážení rodiče,

v úterý 11. dubna od 15.00 do 17.00 hodin připravily vychovatelky školní družiny pro rodiče a děti z prvních a druhých tříd velikonoční dílny.

Děkujeme za předběžné přihlášky, které můžete odevzdávat do 17.3. i s 50,- Kč na materiál.

Již nyní si můžete vybrat, jakou velikonoční drobnost si s dětičkami vyrobíte.

 

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

Dílny Velikonoce
Dílny Velikonoce
Dílny Velikonoce
Dílny Velikonoce
Dílny Velikonoce
Dílny Velikonoce
Dílny Velikonoce
Dílny Velikonoce

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví