Hloubětínská 700

Vánoční zpívání v kostele sv. Jiří v Hloubětíně

11.12. 2019

     Vážení rodiče,

     zveme Vás na vánoční zpívání v kostele sv. Jíří v Hloubětíně, které se uskuteční 11. 12. 2019           ve spolupráci s místní farností a komunitním centrem H 55. Přijďte se v adventním čase potěšit vánočními koledami, které zazpívají žáci naší školy. Vzhledem k tomu, že prostor kostela je omezený, proběhne vystoupení jednotlivých ročníků postupně. Orientační časy jsou následující:

TŘÍDA

ZAČÁTEK VYSTOUPENÍ

1.A a 1.B

16.00

2.A a 2.B

16.30

3.A a 3.B

17.00

4.A. 4.B a 4.C

17.30

5.A, 5.B a 5.C

18.00

                                                                                                                            

     Žáci se sejdou se svou třídní učitelkou/učitelem před školou 15 min. před začátkem představení.

     Po vystoupení žáci zůstávají se svojí třídní učitelkou/učitelem a odcházejí společně z areálu.

     Děti si osobně vyzvedáváte dle domluvy s vyučujícími.

 

     Prosíme, abyste dbali pokynů žáků školního parlamentu, kteří jsou dobrovolnými organizátory akce. Do areálu kostela vstupujte hlavním vchodem (od H55) až na vyzvání organizátorů.  Z areálu odcházíte postranním východem (ke Gyncentru). 

     Všechna vystoupení mají stejný program. Prosíme, abyste přišli pouze na vystoupení svých dětí. Kostel má omezenou kapacitu, a pokud zůstanete i na jiná vystoupení, mohlo by se stát, že se rodiče právě vystupujících dětí do kostela nedostanou.

     Děkujeme za spolupráci a těšíme se na vánoční setkání v kostele i v kavárně H 55! 

                                                                        žáci a učitelé ZŠ Hloubětín

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví