Hloubětínská 700

Uzavření školy

Vážení rodiče,

     

v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR a Bezpečnostní rady státu (COVID - 19) o uzavření základních a středních škol jsme od středy 11. 3. 2020  nuceni školu pro žáky uzavřít až do odvolání. 

    Sledujte, prosím, informace na webových stránkách školy o dalším postupu. Rodiče budou rovněž informováni prostřednictvím "Bakalářů". 

    Obědy ve školní jídelně jsou automaticky odhlášeny. Školní družina není v provozu. Budova je rovněž uzavřena pro veškeré pronájmy. 

 

                                                                                    vedení školy 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví