Hloubětínská 700

Úspěch našich žáků v soutěži

Žáci 7. A se zúčastnili 9. ročníku mezinárodní literární a výtvarné soutěže „O cenu Jiřího Šedého – Nejsem na světě sám“ na téma: MOJE NEJVĚTŠÍ RADOST.

V kategorii 11-15 let se umístil:


  
Josef Řemenář - 2. místo za tvořivost


Jan Ureš - 13. místo

Chlapcům gratulujeme!

Jana Červenková

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Děti zdraví