Hloubětínská 700

Úprava cen obědů od 1.9.2012

Vážení rodiče, vzhledem ke zvýšení sazby DPH a navýšení cen potravin i služeb jsme nuceni přistoupit od 1. září 2012 ke zvýšení ceny obědů.

Ceny obědů budou upraveny v souladu s vyhláškou MŠMT č. 107/2005, ve znění vyhlášky 107/2008 o školním stravování takto:

 

             1. stupeň                7  -  10 let                      Kč  25,--

             2. stupeň              11  -  14 let                      Kč  27,--

             3. stupeň              15  - 18 let + dospělí       Kč  29,--

Strávníci jsou zařazováni do věkových skupin vždy na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou příslušného věku. Při dovršení věku do 31.8. daného školního roku se strávník zařazuje do vyšší kategorie.

Nově jsou zavedeny zálohované bezkontaktní čipy v hodnotě 115,- Kč. Po ukončení stravování lze nepoškozený čip vrátit zpět do kanceláře školní jídelny oproti vyplacení vložené zálohy.

V naší školní jídelně je zaveden stravovací systém s možností výběru ze dvou druhů jídel, buď přes objednávací box ve škole nebo pomocí internetu.

V Praze dne 20.6.2012
Jitka Synková, vedoucí ŠJ

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví