Hloubětínská 700

Úprava cen obědů

Zvýšení cen obědů s platností od 1.9.2019

Vážení rodiče,

vzhledem k navýšení cen potravin i služeb od doby poslední úpravy cen obědů jsme nuceni po projednání a schválení vedením školy přistoupit od 1.9.2019 ke zvýšení cen obědů o 2,- Kč ve všech kategoriích.

Ceny obědů budou upraveny v souladu s příslušnou vyhláškou MŠMT č. 463/2011 Sb. ze dne 23.12.2011, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb., takto:

1. stupeň                    7 - 10 let                         29,-- Kč

2. stupeň                  11 - 14 let                          31,-- Kč

3. stupeň                  15 - 18 let + dospělí           33,-- Kč

 

Strávníci jsou zařazováni do jednotlivých věkových kategorií vždy na období školního roku, ve kterém dosáhnou příslušného věku. Školní rok trvá od 1.9. do 31.8. následujícího kalendářního roku.

Žádáme rodiče o navýšení plateb v případě úhrady obědů trvalým příkazem z účtu v bance a navýšení limitu při platbě obědů inkasem z účtu v bance.  

 

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví