Hloubětínská 700

Úprava cen obědů

Zvýšení cen obědů s platností od 1.9.2018

Vážení rodiče,

vzhledem k navýšení cen potravin i služeb od doby poslední úpravy cen obědů v roce 2012 jsme nuceni přistoupit od 1.9.2018 ke zvýšení cen obědů.

Ceny obědů budou upraveny v souladu s příslušnou vyhláškou MŠMT č. 463/2011 Sb. ze dne 23.12.2011, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb., takto:

1. stupeň                    7 - 10 let                         27,-- Kč

2. stupeň                  11 - 14 let                         29,-- Kč

3. stupeň                  15 - 18 let + dospělí           31,-- Kč

Strávníci jsou zařazováni do jednotlivých věkových kategorií vždy na období školního roku, ve kterém dosáhnou příslušného věku. Školní rok trvá od 1.9. do 31.8. následujícího kalendářního roku.

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

divadlo 4. A
Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Děti zdraví